Úroveň 27 XP 5,196
204 XP pro dosažení 28. úrovně
Odznaky