Tyrasuki
Jori   Antwerpen, Belgium
 
 
Belgian fur || https://tyrasuki.be
VAC bans: Unturned, CS:GO and COD: BO II
For a proper summary please read below.
Đang trên mạng
Nhiều lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1238 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Outer Space!
Hello there!
Welcome to my profile! I usually add everyone, as i like talking to people. Feel free to add me and talk to me! You have a higher chance to get a reply if you add me on discord though: Tyrasuki#0001

I play a variation of games, mostly rhythm games though. Like Aaero, osu!, Stepmania & Intralism.
You can view other games i play a lot in my "Games" Tab to the right!
Trưng bày thành tựu
3,752
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
21%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
848
Giờ đã chơi
23
Thành tựu

Hoạt động gần đây

259 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
14.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg12
12.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg12
Furbloke 8 Thg9 @ 4:46pm 
+rep furfagg
The Joe Slayer 21 Thg06 @ 11:21am 
furry ew
Tyrasuki 21 Thg06 @ 9:54am 
Gamer gamer gamer
MRB 13 Thg06 @ 1:29pm 
Gamer gamer gamer
The Joe Slayer 20 Thg04 @ 7:46am 
eikeba furry
✯Knuffelbeertjes 10 Thg02 @ 10:01am 
niet lief joch