เลเวล 14 XP 1,898
102 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 15
เหรียญตรา