аdvicebanana
water over the bridge
 
 
:p2blue::p2orange: [beat-savior.herokuapp.com]trade link
Rời mạng
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Trò chơi yêu thích
9.4
Giờ đã chơi
17
Thành tựu
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo
Nhóm yêu thích
For Those With A Collection of the Unavailable
1,392
Thành viên
111
Đang chơi
573
Trên mạng
260
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

161 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg08
25 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg08
9.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg08
iBee 13 Thg07 @ 1:45am 
+rep Good man :flowey:
Brataxe 8 Thg07 @ 4:24am 
signed by me :) lets play csgo
R1sKFuL 26 Thg06 @ 7:57am 
<3 ^^
R1sKFuL 26 Thg06 @ 7:56am 
+Rep Friendly And Has A Good Personality
_______🌸🌸🌸🌸🌸__________🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸______🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸 𝓕𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓰𝓾𝔂=)🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_ 🌸𝓦𝓮 𝓬𝓪𝓷 𝓫𝓮 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝓯𝓾𝓽𝓾𝓻𝓮 𝓰𝓪𝓶𝓮𝓼^_^🌸
__🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
____🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_______🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_________🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
___________🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
____________🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_____________🌸🌸🌸🌸
_____________🌸🌸
Ⓑⓔⓝ 20 Thg04 @ 7:22pm 
rub my balls