SHYMKENTISTANBULs förråd är för närvarande privat.