Úroveň 38 XP 9,306
294 XP pro dosažení 39. úrovně
Odznaky