เลเวล 122 XP 81,325
575 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 123
เหรียญตรา