Úroveň 122 XP 81,325
575 XP pro dosažení 123. úrovně
Odznaky