Road to MongolZ
none of your facekn business   Niger
 
 
What you doing here? Dont you care about privacy?
Currently In-Game
Dota 2

Recent Activity

1,393 hrs on record
Currently In-Game
100 XP
3.8 hrs on record
last played on Aug 19
61 hrs on record
last played on Jul 24
LightOfGold Jul 2 @ 10:16pm 
U NOOB
LightOfGold Jul 2 @ 10:16pm 
DELETE DOTA2 PLS
Mystogan Jun 29 @ 9:16am 
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" <----------------------- KARNY DLA NAJLEPSZEGO ZIOMKA !!!
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~" +rep epic frend ( ͡° ͜ʖ ͡°)
trg Jun 11 @ 2:22am 
-rep trash
Mystogan Sep 13, 2016 @ 6:44am 
-rep
Laker Jun 2, 2016 @ 2:59am 
-rep, teamkills in CS:GO