เลเวล 14 XP 1,828
172 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 15
เหรียญตรา