Úroveň 14 XP 1,828
172 XP pro dosažení 15. úrovně
Odznaky