Úroveň 9 XP 903
97 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky