golden_potato
옜 닉네임 쿠마도리.   Korea, Republic of
 
 
Please leave a reason for adding a friend in the comments.
After confirmation, I will accept add friend.
댓글에 친구 추가 사유를 남겨주세요. 확인후 친구 신청 받겠습니다.

Blog [aaa6178.blog.me]
Trưng bày ảnh chụp
The Elder Scrolls V: Skyrim
3
Trưng bày ảnh nghệ thuật

Hoạt động gần đây

9.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg10
32 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg10
117 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg10
Carpe diem 29 Thg05 @ 10:43pm 
이거슨 감자인가 갬자인가
C019 26 Thg03 @ 4:12am 
사기꾼이 혹시 제 친구창에있는사람인가요?
사기를당하신거면 증거를 모으신 이후에 경찰서에 가시는방법이 가장 확실할것같네요.
증거수집을 위해 스팀서포터쪽에도 상황을 정리해서 문의해보시는것도 잊지마시고요.
요즘은 어떤지 잘 모르겠는데, steamrep에도 신고하시는걸 추천드립니다.
새딧 4 Thg03 @ 1:06pm 
싹난 감자쇅
새딧 31 Thg12, 2019 @ 7:09am 
새해 복 많이 받으세여
LaFlat 1 Thg01, 2019 @ 1:41am 
?̮̑●̮̑?★⋰⋱☆⋰⋱★⋰⋱☆⋰⋱★⋰⋱☆⋰⋱★?̮̑●̮̑?
──────█─█ █▀█ █▀█ █▀█ █─█─────
──────█▀█ █▀█ █▀▀ █▀▀ ▀█▀─────
──────▀─▀ ▀─▀ ▀── ▀── ─▀──────
█▄─█ █▀▀ █─█─█──█─█ █▀▀ █▀█ █▀█
█─██ █▀▀ █─█─█──▀█▀ █▀▀ █▀█ ██▀
▀──▀ ▀▀▀ ─▀▀▀────▀─ ▀▀▀ ▀─▀ ▀─▀
?̮̑●̮̑?★⋰⋱☆⋰⋱★⋰⋱☆⋰⋱★⋰⋱☆⋰⋱★?̮̑●̮̑?
새해 복 많이 받으세요! // Happy New Year :)
새딧 31 Thg12, 2018 @ 10:27am 
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★
║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•° •.¸☆
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ ★ NEW YEAR ☆
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝
☆ ★ ☆¨•..¸ ¸.•¨ ☆ ★ ☆
╭━━━╮╭━━━╮╱╭╮╱╭━━━╮
┃╭━╮┃┃╭━╮┃╭╯┃╱┃╭━╮┃
╰╯╭╯┃┃┃┃┃┃╰╮┃╱┃╰━╯┃
╭━╯╭╯┃┃┃┃┃╱┃┃╱╰━━╮┃
┃┃╰━╮┃╰━╯┃╭╯╰╮┃╰━╯┃
╰━━━╯╰━━━╯╰━━╯╰━━━