_H4rl3qu1n_
Oscar   Skoghall, Varmlands Lan, Sweden
 
 
:I
97% of teenagers would cry if they saw Justin Bieber standing on top of a tower about to jump. If you are the 3% sitting there with popcorn screaming "DO A BACK FLIP" then copy paste this as your status
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 26 giờ, 50 phút trước

Hoạt động gần đây

0.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg03
118 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg03
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg03