เลเวล 73 XP 30,577
623 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 74
เหรียญตรา