Úroveň 73 XP 30,577
623 XP pro dosažení 74. úrovně
Odznaky