เหรียญตรา A grande bagunça espacial - The big space mess
Shattered helmet
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 28 ธ.ค. 2016 @ 11:18am
Sausage! The mighty space pig!
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
Corncob! The mighty space corn!
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
Waldisglédson
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
(1)
Brain Monster from Space
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
Developer
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
Edge of the Universe
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
Cruviana
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
The flying motorcycle!
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
Collectible items
9 จาก 9 ในชุดที่ 1