V0RT3X
Kieran   Newcastle upon Tyne, United Kingdom (Great Britain)
 
 
unhackable
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 4 ngày trước
Nhiều lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
496 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày thành tựu
525
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
19%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

403 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg9
602 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg9
215 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg9
< >
Bình luận
SinoX 24 Thg12, 2016 @ 11:57am 
˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★*★* 。*˛.
˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* *★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π_____.♥ ♥ ˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚ .˛
¯˜"*°••°*" ˜¯`´¯˜"*°••°*"˜¯` ´¯˜"*°´¯˜"*°••°*"˜¯`´¯˜"*°
•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.
(☆✦✦ Merry Christmas! & Happy New Year.✦✦*☆)
*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*
NUjackFC 14 Thg03, 2016 @ 8:44am 
Loading... 0%
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
4%
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
8%
██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
20%
█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
36%
█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
52%
█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
84%
█████████████████████▒▒▒▒
100%
█████████████████████████

VIRUS DOWNLOADED SUCCESFULLY!!!
NUjackFC 24 Thg12, 2015 @ 4:18pm 
………………........★...
…………………...☼☼...
……………… …*•○♥○•*…
……………… .*♥♫♀♂♫♥*’…
………..……*♥•♦►♫◄••♥* …
……………*♥☺▬♥☺♥▬☺♥* …
………….*♥•♥▬#♠ ♥#▬♥•*♥*…
…………*♥♫♥♥▬♫♥ ♥♫▬♥*♫* …
………*♥☺♥☺♥♫*♣♥♫♥☺♥☺ ♥*…
…….*♥♣♫♥♣♥☺♥♫♥☺♥� �♫♣♥*…
…….*♥♥☺♣♥♫♥♥♫♥☺♥♫ ♥♣☺♥♥*…
….…………………▓█...
…….………………▓█...
………………….๑۩۞۩๑…
•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.
(☆*✦✦ℳerry ℭhristmas & A ℋappy 2016✦✦ *☆ )
*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*´*•.✩.•*
Alfie 4 Thg10, 2015 @ 8:50am 
Zero you suck you ♥♥♥♥ :D