CrazyRegitto Bonzai Ala Samboi
76561198155549446   Guernsey
 
 
        YouTube     YouTube2

    Trade link      Empty
View more info
Currently Offline
Artwork Showcase
Main
2 3
Items Up For Trade
689
Items Owned
1,456
Trades Made
9,394
Market Transactions
:ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride::ds_pride:
Favorite Game
Favorite Guide
Created by - cy
280 ratings
Workshop Showcase
░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░
█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█
███████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████████████████████

_ͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥͥ
1,117 ratings
Created by - kevin
Favorite Group
Just Play - Public Group
Time without focus is just noise.
2,626
Members
128
In-Game
539
Online
31
In Chat
4̶̡̟̼͇̮͍̫͇̭̓͗͊̐̅̈́͗͛͜0̸̢͚̬̓̈́̄̃͂̔̊̾4̸̞͔͖̈ ̴̰͚̣͈̜͙́̂̐̎͌̀͌͑̇̚e̵͓̦̿̑r̷͇̲̳̼̘͂̎̑͂̀r̷̼͗̃̚ö̷̭͖́́̈́̈́́͝ŗ̴̨̡̟̹͓̤̺̆̅̑̓̌̒̍͘͠
𝐌𝐲 𝐒𝐞𝐭𝐮𝐩
:ds_pride: 𝐂𝐏𝐔: 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥 𝐢𝟕 𝟖𝟕𝟎𝟎𝐤 @ 𝟒.𝟕𝐆𝐇𝐳
:ds_pride: 𝐂𝐏𝐔 𝐂𝐨𝐨𝐥𝐞𝐫: 𝐛𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐭! 𝐏𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐨𝐜𝐤
:ds_pride: 𝐆𝐏𝐔: 𝐌𝐒𝐈 𝐆𝐞𝐅𝐨𝐫𝐜𝐞® 𝐆𝐓𝐗 𝟗𝟔𝟎 𝟒𝐆𝐁
:ds_pride: 𝐑𝐚𝐦: 𝟐𝐱𝟖𝐆𝐁 𝐂𝐫𝐮𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐱 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝟐𝟔𝟔𝟔𝐌𝐇𝐳
:ds_pride: 𝐌𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝: 𝐀𝐒𝐔𝐒 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄 𝐙𝟑𝟕𝟎-𝐏
:ds_pride: 𝐇𝐃𝐃: 𝟏𝐓𝐁 𝐇𝐃𝐃 𝐒𝐀𝐓𝐀𝐈𝐈𝐈
:ds_pride: 𝐒𝐒𝐃: 𝐒𝐚𝐦𝐬𝐮𝐧𝐠 𝟖𝟓𝟎 𝐄𝐕𝐎 𝐒𝐒𝐃 𝟐𝟓𝟎𝐆𝐁

:ds_pride: 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐁𝐞𝐧𝐐 𝐄𝐖𝟐𝟒𝟒𝟎𝐋
:ds_pride: 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐬: 𝟐𝐱 𝐋𝐆 𝟐𝟐𝐌𝟒𝟕𝐕𝐐 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐇𝐃
:ds_pride: 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐞: 𝐑𝐚𝐳𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧
:ds_pride: 𝐊𝐞𝐲𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝: 𝐑𝐚𝐳𝐞𝐫 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤𝐖𝐢𝐝𝐨𝐰 𝐂𝐡𝐫𝐨𝐦𝐚
:ds_pride: 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐞𝐩𝐚𝐝: 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐆𝟐𝟒𝟎 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐏𝐚𝐝
:ds_pride: 𝐇𝐞𝐚𝐝𝐬𝐞𝐭: 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐆𝟗𝟑𝟑
Screenshot Showcase
Counter-Strike: Global Offensive
1
Review Showcase
I was auto walking while taking a ♥♥♥♥, when I came back I was dead.

Game need improvements.
Rarest Achievement Showcase
ℕ𝕠𝟘𝕟𝕖ツ Jul 25 @ 9:22am 
Hello man, accept the freind request, i have offer for you :). Thx
erquit Jul 20 @ 4:28pm 
+rep skilled player, very close wingman game
KibsoN Jul 20 @ 8:44am 
-rep ♥♥♥♥♥♥
SZ robi Jul 20 @ 7:32am 
-rep retarded 150lvl steam lfmao
✪LM#tterflyruby.0005 Jun 19 @ 12:05pm 
_______🌸🌸🌸🌸🌸__________🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸______🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸 𝓕𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓰𝓾𝔂=)🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_ 🌸𝓦𝓮 𝓬𝓪𝓷 𝓫𝓮 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝓯𝓾𝓽𝓾𝓻𝓮 𝓰𝓪𝓶𝓮𝓼^_^🌸
__🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
____🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_______🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_________🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
___________🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
____________🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_____________🌸🌸🌸🌸
_____________🌸🌸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:pepedetective::mgh_17:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:HANDTF: