Προθήκη στιγμιότυπων
Cute? :3
99 48 8
Προθήκη εργαστηρίου
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🚬 Hello There 🚬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ All Trades are Final

I will not be giving any more re-funds. All trades are final. I used to refund for the mistakes people make when sending trade offers but now I don't anymore.
It's not that I am greedy for keys or profit it's just that people don't learn in general. So I decided not to give back items, then at least they will learn and when they have that feeling of loss, they will be very careful next time. While I used to refund a lot in the past people used to take it for granted and were like oh it's fine I will get paid back for my mistakes.- Not anymore.

A tip of advice for this to never happen again. Always add expensive items 1st on the other side in the trade window or add all items on the other side of the trade fully and then add your item


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀:projectstarship_smile: Report Moderator on backpack.tf :Bsha_VII:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus:

For backpack.tf related reports / appeal you will need to message / respond via the site.

Site Rules [backpack.tf]
Useful Guides for Trading / Using the website [forums.backpack.tf]
User Reports / Ban Appeals / Issues [backpack.tf]
Message/DM me on the site here [forums.backpack.tf]
Or contact me on backpack.tf Discord [discordapp.com] - SmokE#2955

I will not accept any appeals or evidence provided against someone over Steam or Discord


:smoke::smoke:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :projectstarship_smile: Here To Trade ? :Bsha_VII: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus:

:PulseRifle: Trade :rockon: offers :rockon: Here

:serpent: I'm Selling and Buying these [backpack.tf]
:serpent: My Backpack [backpack.tf]
:serpent: MY STEAM REP [steamrep.com]
:serpent: Cash Rep [backpack.tf]
:serpent: My Marketplace Shop [marketplace.tf]
:serpent: Paypal [www.paypal.me]
:serpent:My RepTF Profile [rep.tf]

:smoke::smoke:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀:projectstarship_smile: Middleman Service :Bsha_VII:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus:

Looking for a MiddleMan? here I am :D
Know exactly how and what your trade is gonna be BEFORE you add me. That means you should know which payment method you're using, the agreed item to trade, etc.
:shinealight: 0 Fees YES it's Free
:shinealight: Both parties must agree to use me as the middle man
:shinealight: I will background check both parties & If I feel uncomfortable at any point I will not proceed
:shinealight: Not gonna middle man for scammers
:shinealight: I will not middleman for steam wallet funds or codes/keys

Trust Rep on bp.tf is highly appreciated if u are satisfied with my service [backpack.tf]

:smoke::smoke:

ɪ ᴀᴍ ʙᴇɪɴɢ ɪᴍᴩᴇʀꜱᴏɴᴀᴛᴇᴅ - ʙᴇ ᴄᴀʀᴇꜰᴜʟ
ᴀʟᴡᴀyꜱ ʟᴇᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ɪꜰ Yᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴀᴅᴅɪɴɢ ᴍᴇ ~ ᴜɴʟᴇꜱꜱ ɪ ʀᴇᴄᴏɢɴɪᴢᴇ yᴏᴜʀ ɴᴀᴍᴇ ɪᴍᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇʟy, ɪ ᴡɪʟʟ ɪɢɴᴏʀᴇ ɪꜰ ɴᴏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .....................:smoking:....................
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:shinealight::sgsurvivor: :mllrM: :p2orange::civilwarsoldier::FreebieE2::_Y_::shinealight:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .....................:smoking:....................
Προθήκη εργαστηρίου
Smoking is Injurious to Health
2 ψήφοι
Δημιουργήθηκε από - S m o k E
Αντικείμενα για ανταλλαγή
880
Αντικείμενα
48,313
Ολοκληρωμένες ανταλλαγές
27,227
Συναλλαγές αγοράς
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:projectstarship_smile: Unusuals Owned :Bsha_VII:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus::RedOrbus:

Disco Beat Down Tam O' Shanter [backpack.tf] ~ 4-4-2016
Kill-a-Watt Hard Counter [backpack.tf] ~ 15-5-2016
Terror-Watt Bot Dogger [backpack.tf] ~ 20-6-2016
Memory Leak Voodoo JuJu (Slight Return) [backpack.tf] ~ 30-7-2016
Voltaic Hat Protector Universal Translator [backpack.tf] ~ 3-8-2016
Aces High Kiss King [backpack.tf] ~ 14-8-2016
Roboactive Janissary Ketche [backpack.tf] ~ 16-8-2016
Starstorm Insomnia Lil' Bitey [backpack.tf] ~ 13-1-2017
Haunted Ghosts Elf Esteem [backpack.tf] ~ 20-1-2017
Infernal Smoke Skullcracker [backpack.tf] ~ 30-1-2017
Disco Beat Down Stainless Pot [backpack.tf] ~ 13-2-2017
Isotope Pro KS Aqua Marine Rocket Launcher (WW) [backpack.tf] ~ 14-2-2017
Burning Flames Specialized Killstreak Stainless Pot [backpack.tf] ~ 14-2-2017
Green Energy Human Cannonball [backpack.tf] ~ 27-2-2017
Strange Starstorm Slumber Specialized Killstreak Vintage Tyrolean [backpack.tf] ~ 12-3-2017
Purple Energy Reggaelator [backpack.tf] ~ 12-3-2017
Showstopper Flippin' Awesome [backpack.tf] ~ 15-3-2017
Vivid Plasma Wraith Wrap [backpack.tf] ~ 21-3-2017
Orbiting Fire Buckaroos Hat [backpack.tf] ~ 21-3-2017
Purple Confetti Timeless Topper [backpack.tf] ~ 21-3-2017
Vivid Plasma Little Buddy [backpack.tf] ~ 21-3-2017
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀NEBULA Phononaut [backpack.tf] ~ 23-3-2017
Blizzardy Storm Furious Fukaamigasa [backpack.tf] ~ 07-5-2017
Stormy Storm Prussian Pickelhaube [backpack.tf] ~ 26-5-2017
Circling Peace Sign Elf Esteem [backpack.tf] ~ 26-5-2017
Green Energy Tavish DeGroot Experience [backpack.tf] ~ 30-5-2017
Misty Skull Head Warmer [backpack.tf] ~ 30-5-2017
Cool Specialized Killstreak Blue Mew SMG (MW) [backpack.tf] ~ 30-5-2017
Kill-a-Watt Flamboyant Flamenco [backpack.tf] ~ 30-5-2017
Disco Beat Down Hat With No Name [backpack.tf] ~ 30-5-2017
Circling TF Logo Patriot Peak [backpack.tf] ~ 31-5-2017
Disco Beat Down Cotton Head [backpack.tf] ~ 31-5-2017
Blizzardy Storm Hot Dogger [backpack.tf] ~ 7-6-2017
Searing Plasma Executioner [backpack.tf] ~ 14-6-2017
Tesla Coil Nasty Norsemann [backpack.tf] ~ 01-7-2017
Steaming Conquistador [backpack.tf] ~ 06-7-2017
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀NEBULA Universal Translator [backpack.tf] ~ 06-7-2017
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀STRANGE NEBULA Universal Translator [backpack.tf]~14-7-2017 -END GAME ♥
Infernal Flames Victory Lap [backpack.tf] ~ 18-7-2017
Infernal Flames Mannrobics [backpack.tf] ~ 29-7-2017 -END GAME ♥
.
and here I stop Unusual Trading - 30-7-2017
Started Again but too lazy to update it now [pastebin.com]

--

On 27-1-2018 2am (my time) - My Steam guard was bypassed and my account was Hijacked
No it was not a case of phishing Read here to know more about what happened [forums.backpack.tf] - Page 2 has the answer to how this was done.

Thanks to help from steam support All his IDs are now Trade banned. Scam and Hijack are 2 different things even though the end result is the same. Please don't feel bad for me I am perfectly alright

I started over again on 12-2-2018 with 100 keys from friends

The account that stole my items
His main Account - Axle Change
His known Alt accounts. (Dont know how many are there but everylast one has been banned)
Alt 1 - A famous and very first AutoPricing Bot for TF2 - thealex152 24/7 Bot
Alt 2 - Alt 3 - Alt 4 - Alt 5 - Alt 6

I have cashed out over 1.4k $ during 2016-2018 from only investing 10$ so the only thing I really lost here is valuable time.
Only Sad thing is that I lost my Strange PRO KS Shell Shocker. Everything else is gettable except this item as it's RARE AF.
Αγαπημένος οδηγός
Δημιουργήθηκε από - S m o k E
263 ψήφοι
[h1]This is an All in 1 guide for newbie Traders, Everyone is free to go through it.[/h1]
Main Contents will be
--> Trading Basics
--> How to move up from a Scrap to an Unusual
--> Details and links to all Trading websites.
[
Larryyyy 18 Οκτ στις 10:05 
added for trade
Spookyszter 18 Οκτ στις 2:53 
I readed your guide, i'm more inspired now to do trades.
Love your career.
TheKuwaitiReloader 14 Οκτ στις 11:16 
me and this dude need you as a middle man
torhet=3 14 Οκτ στις 4:29 
Accept a trade:vlambeerFish:
Corydon 13 Οκτ στις 7:41 
Thanks +rep
ProgMetalOvine 13 Οκτ στις 6:06 
Thanks for the quick response :) +rep