Úroveň 8 XP 842
58 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky