Conn
Con   Calgary, Alberta, Canada
 
 
Before you ask, YEAH you got fragged by a girl gamer
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
1,278
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
19%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

3,523 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg10
64 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg9
15.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg08
Qruz1n ☽ 21 Thg9 @ 8:59am 
very gay
MAGIC PROMO 21 Thg9 @ 6:13am 
Dear winner!
Your SteamID is selected as winner of Weekly giveaway.
Get your ★ Karambit | Night on magicstm .com
Bänkpress 5 Thg08 @ 1:06pm 
Signed By Conns' mother:brownchicken:
Bänkpress 5 Thg08 @ 8:27am 
Ask NASA if they have a spare computer
Pastor Dan 16 Thg06 @ 8:32pm 
I want to drink the clear ♥♥♥♥ that comes out of your nips when I squeeze them.
CookieBurner 30 Thg05 @ 11:51pm 
10/10 best team mate. has the knowledge and the skills to carry. dont listen to da h8rs