2 người thấy bài viết này hữu dụng
1 người thấy bài đánh giá này hài hước
Tích cực
0.0 tiếng trong hai tuần trước / 138.8 giờ được ghi nhận (119.9 giờ vào lúc đánh giá)
Đã đăng ngày: 24 Thg06, 2014 @ 4:18pm

Best racing game I have ever played. Enough said.
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước