2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
0.0 ώρες σε 2 εβδομάδες / 138.8 ώρες στο μητρώο (119.9 ώρες τη στιγμή κριτικής)
Αναρτήθηκε: 24 Ιουν 2014 στις 16:18

Best racing game I have ever played. Enough said.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία