เลเวล 4 XP 468
32 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 5
เหรียญตรา