OverLord
China
 
 
受苦
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 13 ngày trước
Trưng bày thành tựu
4,174
Thành tựu
21
Trò chơi toàn vẹn
51%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

647 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg07
14.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg05
3.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg04
< >
Bình luận
Lacey 5 Thg03, 2018 @ 9:04pm 
666