เลเวล 11 XP 1,273
127 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา