เลเวล 22 XP 3,649
251 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 23
เหรียญตรา