Úroveň 22 XP 3,649
251 XP pro dosažení 23. úrovně
Odznaky