เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
48 จาก 55 (87%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 3:49pm

Place Camp Fire

Place a camp fire
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 3:48pm

Craft Camp Fire

Craft a campfire
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 7:41am

Collect Wood

Collect 100 Wood
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 4:23pm

Craft Stone Hatchet

ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 4:20pm

Collect 200 Stone

ปลดล็อค 26 มี.ค. 2018 @ 11:27pm

Craft Stone Pickaxe

ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 12:59am

Place Sleeping Bag

Place a sleeping bag
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 4:27pm

Collect 700 Wood

Collect 700 Wood
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 4:30pm

Craft Spear

Craft a wooden spear
ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 12:58am

Craft Sleeping Bag

Craft a Sleeping Bag
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 4:26pm

Collect 30 Cloth

Collect 30 Cloth
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 7:41am

Craft Building Plan

Craft a Building Plan
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 3:50pm

Craft Hammer

Craft a Hammer
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 7:03pm

Construct Base

Construct a Base
ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 5:04pm

Upgrade Base

Upgrade your base
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 8:18pm

Craft Wooden Door

Craft a Wooden Door
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 7:06pm

Craft Lock

Craft a lock
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 8:18pm

Place Wooden Door

Place a Wooden Door
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 8:19pm

Place Lock

Place a Lock
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 8:19pm

Lock the Lock

Lock the Lock
ปลดล็อค 26 มี.ค. 2018 @ 11:41pm

Craft Tool Cupboard

Craft a Tool Cupboard
ปลดล็อค 26 มี.ค. 2018 @ 11:41pm

Place Tool Cupboard

Place a tool Cupboard
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 6:25pm

Collect 50 Cloth

Collect 50 Cloth
ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 6:05pm

Craft Hunting Bow

Craft a Hunting Bow
ปลดล็อค 31 มี.ค. 2018 @ 4:41pm

Craft Arrows

Craft some Arrows
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 6:59pm

Kill an Animal

Kill an Animal
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 11:20pm

Skin an Animal

Skin an Animal
ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 6:58pm

Craft Burlap Headwrap

Craft a Burlap Headwrap
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 7:12pm

Craft Burlap Shirt

Craft a Burlap Shirt
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 7:12pm

Craft Burlap Pants

Craft Burlap Pants
ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 6:10pm

Equip Clothing

Equip 3 pieces of clothing
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 8:20pm

Craft Wooden Box

Craft a Wooden Box
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 8:20pm

Place Wooden Box

Place a Wooden Box
ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 7:57pm

Acquire 50 Low Grade Fuel

Acquire 50 Low Grade Fuel
ปลดล็อค 30 มี.ค. 2018 @ 8:02pm

Craft a Furnace

Craft a Furnace
ปลดล็อค 27 มี.ค. 2018 @ 11:53pm

Place a Furnace

Place a Furnace
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 9:43pm

Collect 300 Metal Ore

Collect 300 Metal Ore
ปลดล็อค 24 เม.ย. 2018 @ 2:21am

Craft a Machete

Craft a Machete
ปลดล็อค 24 มี.ค. 2018 @ 5:38pm

Visit a Road

Visit a Road
ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 8:27pm

Collect 65 Scrap

Collect 65 Scrap
ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 1:05am

Destroy 10 Barrels

Destroy 10 Barrels
ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 9:40pm

Craft a Workbench

Craft a Workbench
ปลดล็อค 25 มี.ค. 2018 @ 9:40pm

Place a Workbench

Place a Workbench
ปลดล็อค 31 มี.ค. 2018 @ 7:46pm

Craft a Nailgun

Craft a Nailgun
ปลดล็อค 31 มี.ค. 2018 @ 7:46pm

Craft Nailgun Nails

Craft Nailgun Nails
ปลดล็อค 1 เม.ย. 2018 @ 11:20pm

Research an Item

Research an Item
ปลดล็อค 1 เม.ย. 2018 @ 7:19pm

Craft a Research Table

Craft a Research Table
ปลดล็อค 1 เม.ย. 2018 @ 7:20pm

Place a Research Table

Place a Research Table+7

คงเหลือ 7 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว