GAY阳
宁阳   Xining, Qinghai, China
 
 
只玩且只有一个Dota或是CSGO?对不起,不加:squirtmeh:

Steam等级为0或是1?对不起,不加:squirtmeh:

资料设置私密?对不起,不加:squirtmeh:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 8 giờ, 0 phút trước
Trưng bày thành tựu
3,451
Thành tựu
26
Trò chơi toàn vẹn
22%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Shell 6 Thg01 @ 4:34pm 
很高兴和你相识!:steamhappy:
海伦凯勒 30 Thg04, 2018 @ 8:49pm 
1B5.1快乐:muvluv_sumika:
GAY阳 6 Thg9, 2017 @ 3:12am 
再等等吧。我提取的三个汉化。只剩下了冬袭的。剩下的两个不小心删了。这几天提取下继续翻译吧(主要是太懒了)○| ̄|_
海伦凯勒 30 Thg08, 2017 @ 5:48pm 
1bzd6等乃的40K1汉化,最近准备弄吗?:Aqi:
NV小学生 28 Thg08, 2017 @ 9:41pm 
给大佬端茶送水 顺便按摩:CatStarla:
GAY阳 26 Thg07, 2017 @ 5:42am 
没事没事。这种东西等官方基本无望。手上进行的项目太多了忙不过来。我会更新的。