RE29
Shenzhen, Guangdong, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 ngày trước

Hoạt động gần đây

25 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg9
5.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg08
7.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg08
Lisa宝宝 16 Thg08, 2018 @ 7:29am 
通知:刚才我接到玉皇大帝的短信通知,牛郎在来的路上因为酒驾被交警扣起来了,今年七夕不举行了,请大家明天好好在家休息。还有就是各位小妹妹明天你们手里的玫瑰花一定要拿好,我要是逛街你扎到我,没个百八十万我可不起来。严肃脸.jpg 提前预祝大家七夕快乐,愿舔下有擎人忠诚军叔!
Lisa宝宝 15 Thg08, 2018 @ 1:12am 
小可爱你有没有忘记窝,想你噜 >_<
Lisa宝宝 23 Thg03, 2018 @ 5:43am 
周末愉快哦~
Lisa宝宝 7 Thg02, 2018 @ 10:03pm 
Hi~ 宝宝们 Lisa祝愿大家小年快乐 每天开开心心 身体棒棒哒!
Lisa宝宝 26 Thg01, 2018 @ 3:34am 
周末愉快~:2017stickypopsicle:
Lisa宝宝 31 Thg12, 2017 @ 7:21pm 
新年快乐~ 每天都要元气满满的呦~