xyrend
 
 
Artwork Showcase
.
2
The pigs fly away in the morning......But i ain't get to see you today.
h0tsp4ce May 20, 2018 @ 1:22pm 
.████...♥....................♥...████
███████..♥..............♥..███████
.████▒▒██.♥..........♥.██▒▒████
... ████████..♥...♥..████████
......████▒▒██.▒▒.██▒▒████
...............▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
.........██████.▒▒▒.██████
.....████●███.▒▒▒.███●████
.████●████...▌▌▌...████●███
...███████........♥........██████
.....██●█.............♥............█●██
“𝒫𝑒𝓈𝓈𝒾𝓂𝒾𝓈𝓂 𝓁𝑒𝒶𝒹𝓈 𝓉𝑜 𝓌𝑒𝒶𝓀𝓃𝑒𝓈𝓈,
:asterisk::asterisk::asterisk::asterisk::asterisk::asterisk::asterisk:𝑜𝓅𝓉𝒾𝓂𝒾𝓈𝓂 𝓉𝑜 𝓅𝑜𝓌𝑒𝓇.”
h0tsp4ce May 13, 2018 @ 8:50pm 
。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 . 
 .       𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓷𝓲𝓬𝓮 𝔀𝓮𝓮𝓴 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  。 .
    。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .
mezzy Mar 7, 2018 @ 9:03am 
·٠●•۩۞۩[̲̅Ŋ̲̅σ̲̅σ̲̅Ь̲̅̅۰̲̅đ̲̅̅σ̲̅ώ̲̅ŋ̲̅̅]۩۞۩•●٠·
h0tsp4ce Feb 9, 2018 @ 10:49pm 
♥ l、
(゚、 。 7 ♥ 𝔱𝔲𝔡𝔬 𝔬 𝔮𝔲𝔢 𝔞 𝔪𝔢𝔫𝔱𝔢 𝔥𝔲𝔪𝔞𝔫𝔞 𝔭𝔬𝔡𝔢
 l、 ~ヽ 𝔠𝔬𝔫𝔠𝔢𝔟𝔢𝔯 𝔢 𝔞𝔠𝔯𝔢𝔡𝔦𝔱𝔞𝔯, 𝔢𝔩𝔞 𝔭𝔬𝔡𝔢 𝔠𝔬𝔫𝔮𝔲𝔦𝔰𝔱𝔞𝔯
 じしf_, )ノ
h0tsp4ce Feb 3, 2018 @ 10:37pm 
☆ º ♥ `•.¸.•´ ♥ º ☆.¸¸.•´¯`♥
(\__/)
(='.'=)
(")_(")
𝒟𝑒𝓊𝓈 𝑒𝓈𝒸𝓇𝑒𝓋𝑒 𝒸𝑒𝓇𝓉𝑜 𝓅𝑜𝓇 𝓁𝒾𝓃𝒽𝒶𝓈 𝓉𝑜𝓇𝓉𝒶𝓈.
(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)
*`•.¸ (¯`•.•´¯)¸.•´ ♥
☆ º ♥ `•.¸.•´ ♥ º ☆.¸¸.•´¯`♥
h0tsp4ce Jan 28, 2018 @ 2:01am 
───▐▀▄───────▄▀▌───▄▄▄▄▄▄▄
───▌▒▒▀▄▄▄▄▄▀▒▒▐▄▀▀▒██▒██▒▀▀▄
──▐▒▒▒▒▀▒▀▒▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄
──▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄
▀█▒▒▒█▌▒▒█▒▒▐█▒▒▒▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌
▀▌▒▒▒▒▒▒▀▒▀▒▒▒▒▒▒▀▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐───▄▄
▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌▄█▒█
𝓔𝓷𝓺𝓾𝓪𝓷𝓽𝓸 𝓱á 𝓿𝓲𝓭𝓪, 𝓱á 𝓮𝓼𝓹𝓮𝓻𝓪𝓷ç𝓪