Úroveň 91 XP 46,624
376 XP pro dosažení 92. úrovně
Odznaky