Willy♎♥
Hordaland, Norway
 
 
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════
        •● W E L C O M E- T O -M Y -P R O F I L E ●•
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════
........................................................./´¯/)....................(\¯`\
......................................................../....//.. ..SUCK. .....\\....\
......................................................./....//... ...YOU... .....\\....\
................................................./´¯/..../´¯\.SCAMMER./¯`\....\¯`\
.............................................././.. /..../..../. \_.........._/ .\....\....\....\.\
...........................................(.(....(....(..../.) ..).........(.. (.\....)....).....).)
............................................\................\/.../...........\...\/................/
..............................................\.................../.............\................../
_______________________\.................)________\.............../
╠══► Ranks:
╠═► Silver 1 [✖]
╠═► Silver 2 [✖]
╠═► Silver 3 [√]
╠═► Silver 4 [√]
╠═► Silver Elite [√]
╠═► Silver Elite Master [√]
╠═► Gold Nova 1 [√]
╠═► Gola Nova 2 [√]
╠═► Gola Nova 3 [√]
╠═► Gola Nova Master [√]
╠═► Master Guardian 1 [√]
╠═► Master Guardian 2 [√]
╠═► Master Guardian Elite [√]
╠═► Distinguished Master Guardian [√]
╠═► Legendary Eagle [√]
╠═► Legendary Eagle Master [√]
╠═► Supreme Master First Class [√]
╠═► Global Elite [ √]
╔► Nick:Willy
╠═► Age:16
╠══► Team:suicide
╠═══► Game:CS:GO
╠════► Skill: low [x] middle [x] high [√]
╠═════► Cheat: Off
╠══════► Fav.weapons: awp, ak,desert degal
╠═══════► Fav. map: Mirage
╠════════► Config: zuhn
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật

Hoạt động gần đây

566 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg03
122 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg03
1.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg03
100 XP
< >
Bình luận
≈ sNk ≈ 31 Thg01 @ 7:55am 
+rep analmolly tryhard
n1x 29 Thg11, 2019 @ 11:45pm 
GOOOD FREND +++REP