Fenelus
Fenelus Sylvain   Canada
 
 
Понастоящем извън линия
Артикули за търгуване
771
Притежавани артикули
241
Извършени търговии
1,635
Пазарни транзакции
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Любима група
FACEIT.com - Публична група
Challenge Your Game
265,837
Членове
3,056
В игра
18,200
На линия
6,489
В чата
Изложение на худ. творби
Climbing ELO be like.

Скорошна дейност

638 изиграни часа
последно пускане 5 апр.
3.5 изиграни часа
последно пускане 25 дек. 2020
258 изиграни часа
последно пускане 22 дек. 2020
4º Apaixonadinho 18 май 2019 в 19:37 
Great player, very beautiful and fun a kiss from your friend br <3
ICY 16 юни 2018 в 20:39 
ADDED FOR M9 DOPPLER
Abarden - LvlUP 16 дек. 2017 в 13:02 
Thanks for trading with Abarden's Levelup Service!
cex 31 юли 2017 в 22:36 
fake ass travis scott fan. No loyalty. -rep
AjVar_Imo 8 юни 2017 в 16:16 
+rep!
Dimonium 8 юни 2017 в 13:59 
doubled + rep