Joshua
Joshua   Australia
 
 
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════
    ★ •● W E L C O M E- T O -M Y -P R O F I L E ●• ★
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════

SteamID32:
STEAM_0:0:123901270
Welcome to My Profile
 ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █    Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ!    █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄

    ╭——————————————————————————————╮
     ██████ Nᴏᴡ Pʟᴀʏɪɴɢ: Lɪʟ Uᴢɪ Vᴇʀᴛ - Tʜᴇ Wᴀʏ Lɪғᴇ Gᴏᴇꜱ
     ██   ►  ██
     ██████ 0:52 ▬▬▬▬◯▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
    ╰——————————————————————————————╯
       ╭———————————————————╮
        Pʟᴀʏʟɪꜱᴛ:

        1. Lɪʟ Uᴢɪ Vᴇʀᴛ - Sᴀᴜᴄᴇ ɪᴛ ᴜᴘ
        2. Lɪʟ Uᴢɪ Vᴇʀᴛ - Malfunction
        3. Lɪʟ Uᴢɪ Vᴇʀᴛ - Fᴇᴇʟɪɴɢꜱ ᴍᴜᴛᴜᴀʟ
        4. Lɪʟ Uᴢɪ Vᴇʀᴛ - XO ᴛᴏᴜʀ ʟɪғᴇ
        5. Lɪʟ Uᴢɪ Vᴇʀᴛ - Dᴏ ᴡʜᴀᴛ ɪ ᴡᴀɴᴛ
       ╰———————————————————╯

       ╭———————————————————╮
        Fᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ ᴀʀᴛɪꜱᴛꜱ:

        1. Lɪʟ Uᴢɪ Vᴇʀᴛ
        2. Dʀᴀᴋᴇ
        3. NF
        4. 21 Sᴀᴠᴀɢᴇ
        5. Nɪɢʜᴛ Lᴏᴠᴇʟʟ
       ╰———————————————————╯
          ♩  ♫  ♪

Recent Activity

12,779 hrs on record
last played on Apr 25
53 hrs on record
last played on Apr 25
143 hrs on record
last played on Apr 24
Myswiv Trade Banned Sep 19, 2018 @ 10:31pm 
+rep good guy, very helpful
happypug Jul 31, 2018 @ 11:51pm 
Hey remember me?
AdrianConstantine Jul 29, 2018 @ 3:33am 
No way I found u again <3
That Guy Apr 26, 2018 @ 1:40am 
hay
MpampaMpellos Apr 10, 2018 @ 1:36am 
he is a great guy . Played gmod this morning died by laughing
happypug Mar 9, 2018 @ 1:56pm 
+rep helped our gmod server out!