Úroveň 5 XP 545
55 XP pro dosažení 6. úrovně
Odznaky