W00tkaeppi
Augsburg, Bayern, Germany
 
 
Ich bin seit fast zwei Jahren YouTuber!
Ich freue mich über jeden neuen Zuschauer!
http://youtube.com/c/W00tkaeppi | http://w00tkaeppi.de
Twitter | Instagram [instagram.com] | Twitch [twitch.tv]
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
428
รางวัลความสำเร็จ
16%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

15.0 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 12 ก.ค.
10.4 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 19 มิ.ย.
232 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 13 มิ.ย.