เลเวล 11 XP 1,391
9 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา