เลเวล 9 XP 972
28 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา