Lucifer
♡ᴘᴇɴ ᴄʀᴀɴᴄ♡   Conwy, United Kingdom (Great Britain)
 
 
Ƈяσω || Scυттʟεвυɢ || ɢᴀʀʙᴀɢᴇ|| Ɋᑌᗴᗴᑎ ᗝᖴ ᗰᗴᗰᗴᔕ|| 𝕴 𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖈𝖆𝖗𝖊 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖔𝖕𝖎𝖓𝖎𝖔𝖓𝖘 :praisesun:
ʀᴇᴍɪɴᴅ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ᴛʜᴀᴛ ᴏᴠᴇʀᴄᴏɴғɪᴅᴇɴᴄᴇ ɪs ᴀ sʟᴏᴡ ᴀɴᴅ ɪɴsɪᴅɪᴏᴜs ᴋɪʟʟᴇʀ :stress:
⛧𝕴 𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖈𝖆𝖗𝖊 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖔𝖕𝖎𝖓𝖎𝖔𝖓𝖘
Currently Online
⛧𝓞𝓛𝓓 𝓒𝓡𝓞𝓦𝓢 𝓐𝓡𝓔 𝓗𝓐𝓡𝓓 𝓣𝓞 𝓒𝓐𝓣𝓒𝓗⛧
                                ⛧thєч hαvє tαѕtєd thє flєѕh σf fαllєn αngєlѕ
                                      thєч hαvє tαѕtєd thє dєvílѕ вlαck вlσσd     
                                        thєч hαvє ѕєєn вєчσnd thє wσrld σf ѕkín
                                          thє αrchítєcturє σf вlσσd αnd вσnєѕ αnd mαrrσw⛧
⛧ʏᴏ, ɪ’ᴍ ᴄʀᴏᴡ
 ⛧22 чєαrѕ σld
  ⛧ραηsεxυαℓ
   ⛧gєи∂єяfℓυι∂
    ⛧αutístíc
     ⛧ᴍᴇᴍᴇ ǫᴜᴇᴇɴ
      ⛧Satanic
       ⛧Ðαddчѕ Pяιиcεѕѕ
        ⛧εηgαgε∂

:P10::P3::P6::P7::P8:
Favorite Game
209
Hours played
68
Achievements
Achievement Showcase
110,599
Achievements
32
Perfect Games
33%
Avg. Game Completion Rate
Achievement Showcase
+110,593
110,599
Achievements
32
Perfect Games
33%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

81 hrs on record
last played on Dec 12
1.0 hrs on record
last played on Dec 11
6.3 hrs on record
last played on Dec 11
what Dec 11 @ 9:35am 
:Whelp:
what Dec 11 @ 9:35am 
:Whelp::rd_love::Whelp:
what Jun 23 @ 10:09am 
:grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog:
what Jun 23 @ 10:09am 
:grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog:
what Jun 23 @ 10:09am 
:grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog::grumpyfrog:
what Jun 16 @ 4:38pm 
sneks:hiss::hiss::hiss::EvilCrocodile::hiss::hiss::hiss::e_snake::e_snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake::snake: