Úroveň 11 XP 1,361
39 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky