2 người thấy bài viết này hữu dụng
Tiêu cực
0.0 tiếng trong hai tuần trước / 16.3 giờ được ghi nhận (13.6 giờ vào lúc đánh giá)
Đã đăng ngày: 3 Thg01, 2019 @ 6:34am
Đã cập nhật ngày: 3 Thg01, 2019 @ 6:35am

游戏在国产里算不错,但是还是有很大差距,随处可以遇到的空气墙,令人堪忧的全程联网,角色万年无表情,动作生硬浮夸,战斗打击手感还需要改善,防反机制感觉有点问题,可能我只是个普通玩家吧,QTE也很屎.而且这游戏到现在一个补丁也没有,BUG估计也不会修了....
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước
Bình luận đã tắt cho bài đánh giá này.