Victor_J
CH_Jiang   Guangzhou, Guangdong, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 giờ, 22 phút trước
Trưng bày ảnh chụp
Trưng bày thành tựu
1,145
Thành tựu
6
Trò chơi toàn vẹn
31%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

8.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg12
98 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg12
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg11
< >
Bình luận
Joey 5 Thg06, 2016 @ 7:29am 
66