v e e l
Veel Graphic   United States
 
 
Λǝǝl ⅁ɹɐdɥıɔ

♫ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ
ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ×
Currently Offline
Artwork Showcase
.
5 1
                                  
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝒱 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝐸 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝐸 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝐿

⠀ ⠀   ————————————————⠀⠀✖ ⠀ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ⠀ ✖⠀⠀———————————————
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ'ᴍ ᴀᴍᴀᴛᴏᴜʀ ᴍᴏᴛɪᴏɴ ᴀɴᴅ ɢʀᴀᴘʜɪᴄ ᴅᴇsɪɢɴᴇʀ×
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ'ᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴄʀᴇᴀᴛɪɴɢ ɢʀᴀᴘʜɪᴄs×ғᴏʀ ʏᴇᴀʀs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟɪsᴛᴇɴ ᴛᴏ ᴘʀᴏɢʀᴇssɪᴠᴇ ʀᴏᴄᴋ ᴀɴᴅ ɢʀᴜɴɢᴇ ᴍᴜsɪᴄ×
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀×ᴘʟᴀʏɪɴɢ ᴛʜᴇ ɢᴜɪᴛᴀʀ×ᴡᴀᴛᴄʜɪɴɢ ᴀɴɪᴍᴇ


⠀⠀    ————————————————⠀⠀⠀ ✖ ⠀ᴍᴏʀᴇ⠀ ✖⠀⠀⠀———————————————

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴀɢᴇ: 18⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɴᴀᴍᴇ: ɔiɿƎ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɢᴇɴᴅᴇʀ: ᴍᴀʟᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ: 15 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✖

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ғᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ ɢᴀᴍᴇs:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ᴡɪᴛᴄʜᴇʀ 3 ᴡɪʟᴅ ʜᴜɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄʏʙᴇʀᴘᴜɴᴋ 2077
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɢʀᴀɴᴅ ᴛʜᴇғᴛ ᴀᴜᴛᴏ 5
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴏᴜɴᴛᴇʀ-sᴛʀɪᴋᴇ: ɢʟᴏʙᴀʟ ᴏғғᴇɴsɪᴠᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ᴡɪᴛᴄʜᴇʀ 2 ᴀssᴀssɪɴs ᴏғ ᴋɪɴɢs


⠀   ⠀ ————————————————⠀⠀⠀ ✖ ⠀ᴏᴛʜᴇʀ⠀ ✖⠀⠀⠀———————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀• ᴍʏᴀɴɪᴍᴇʟɪsᴛ [myanimelist.net] ᴏsᴜ! [osu.ppy.sh] ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discord.com]


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I accept only friends or people who I know.
Rarest Achievement Showcase

Recent Activity

0.8 hrs on record
last played on Sep 23
1,692 hrs on record
last played on Sep 21
18.0 hrs on record
last played on Sep 12
Geo Jun 13 @ 5:23am 
teraz przynajmniej oczy nie krwawią jak mnie stalczysz <3
Geo Apr 22 @ 7:09am 
i co mnie stalczysz?
laitdsgn Mar 10 @ 11:41pm 
+rep siema

Geo Mar 4 @ 9:54am 
Ja już mam swoje hasło gdzie używam je wszędzie ale nigdzie ~ Varo 2k21 :heart:
TheLegend27 Jan 28 @ 4:23am 
+rep pro player <3
bagniak haze Jan 28 @ 2:06am 
izilajf2kropkapeel to jest rzycie