vektr0
Romanel "Ro" Fleming   Bothell, Washington, United States
 
 
My name is Ro, better known as VEKTR0 . I'm a content creator for YouTube , focusing on GTA V (and mods), Rainbow Six: Siege, Life Is Strange, and Far Cry 5. I'm also a graphic designer, and founder of Bad Fellas Entertainment.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 16 giờ, 25 phút trước
Trò chơi yêu thích
7.8
Giờ đã chơi
12
Thành tựu

Hoạt động gần đây

136 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg10
271 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg10
516 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg10
500 XP
< >
Bình luận
He Who Shall Not Be Named 14 Thg01 @ 10:31pm 
+rep pubg god
vektr0 12 Thg12, 2016 @ 6:13am 
sample.txt
ShortZ 12 Thg12, 2016 @ 5:57am 
subscrib