VEKTR0
Romanel "Ro" Fleming   Redmond, Washington, United States
 
 
Hi I'm Ro, better known as VEKTR0 . I'm a former YouTuber , graphic designer, and founder of Bad Fellas Entertainment. I don't accept friend requests.

PC SPECS
- NZXT H700i
- Intel i9 9900KF
- ASUS Geforce GTX 1080ti Founders Edition
- 16GB Corsair Vengeance DDR4 @ 3200MHz
- 2TB NVME Samsung Evo Plus
- Corsair RM850X
Hiện đang rời mạng
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
662
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
21%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

209 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg06
1.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg05
660 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg05
< >
Bình luận
⊕midian 14 Thg01, 2018 @ 10:31pm 
+rep pubg god
VEKTR0 12 Thg12, 2016 @ 6:13am 
sample.txt
ShortZ 12 Thg12, 2016 @ 5:57am 
subscrib