เลเวล 6 XP 615
85 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา