Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
21 of 49 (43%) Thành tựu giành được::


Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 30 Thg9, 2015 @ 3:20am

Contender

Complete Medium Challenge
Mở khóa vào 22 Thg12, 2017 @ 4:09am

Champion

Complete Hard Challenge
Mở khóa vào 21 Thg12, 2017 @ 3:51am

Scramble

250 Eggs Saved
Mở khóa vào 21 Thg12, 2017 @ 10:47am

Nibbler

100 Lizards Eaten
Mở khóa vào 22 Thg12, 2017 @ 4:02am

Chomp Champ

250 Lizards Eaten
Mở khóa vào 20 Thg12, 2017 @ 11:53am

Appetizer

100 Runners Eaten
Mở khóa vào 21 Thg12, 2017 @ 8:45am

Mr. Munch

250 Runners Eaten
Mở khóa vào 30 Thg9, 2015 @ 3:20am

Gross

10 Worms Slurped
Mở khóa vào 20 Thg12, 2017 @ 11:48am

Nasty

25 Worms Slurped
Mở khóa vào 21 Thg12, 2017 @ 4:37am

Disgusting

50 Worms Slurped
Mở khóa vào 1 Thg10, 2015 @ 1:54am

Bird Brain

10 Birds Devoured
Mở khóa vào 21 Thg12, 2017 @ 4:21am

Predator

25 Birds Devoured
Mở khóa vào 22 Thg12, 2017 @ 4:13am

Lord Of The Hunt

50 Birds Devoured
Mở khóa vào 22 Thg12, 2017 @ 3:43am

Maki

25 Fish Eaten
Mở khóa vào 22 Thg12, 2017 @ 4:18am

Sashimi

50 Fish Eaten
Mở khóa vào 30 Thg9, 2015 @ 3:20am

Escapee

1 Dino Saved
Mở khóa vào 23 Thg10, 2015 @ 5:41am

Passenger

2X Dactyl Chain
Mở khóa vào 23 Thg10, 2015 @ 5:44am

Hitchhiker

3X Dactyl Chain
Mở khóa vào 23 Thg10, 2015 @ 5:44am

Sky Runner

4X Dactyl Chain
Mở khóa vào 22 Thg12, 2017 @ 3:47am

My Buddy

Found The Little Green Dude
Mở khóa vào 21 Thg12, 2017 @ 11:22am

Trick Or Treater

Beat Medium Halloween HellrunBronzed

All Bronze Trophies

Silervado

All Silver Trophies

Goldie

All Gold Trophies

Fleet Feet

All Medium Speedruns

Dinomus Prime

All Hard Speedruns

Mega Raptor Supreme

All Insane Speedruns

Weirdo

Complete Medium Planet D

Hyper Spaz

Complete Hard Planet D

Super Freak

Complete Insane Planet D

Chosen One

Complete Insane Challenge

Omelet

1000 Eggs Saved

Frittata

2000 Eggs Saved

Easter Bunny

All Super Eggs Saved

Lizard King

500 Lizards Eaten

Iron Chef

500 Runners Eaten

Chirashi

100 Fish Eaten

Survivor

5 Dino Saved

Champion

10 Dino Saved

Legend

25 Dino Saved

Savior

50 Dino Saved

Lucky Duck

3 Second Boulder Ride

Acrobat

6 Second Boulder Ride

Ringleader

10 Second Boulder Ride

Death Dancer

10 Second Doom Surf

One Hot Minute

60 Second Doom Surf

Silver Surfer

30 Second Doom Surf

Spooktactular

Beat Hard Halloween Hellrun

Doombringer

Beat Insane Halloween Hellrun