Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
21 of 49 (43%) Ξεκλειδωμένα επιτεύγματα::


Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ 2015 στις 3:20

Contender

Complete Medium Challenge
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Δεκ 2017 στις 4:09

Champion

Complete Hard Challenge
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Δεκ 2017 στις 3:51

Scramble

250 Eggs Saved
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Δεκ 2017 στις 10:47

Nibbler

100 Lizards Eaten
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Δεκ 2017 στις 4:02

Chomp Champ

250 Lizards Eaten
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Δεκ 2017 στις 11:53

Appetizer

100 Runners Eaten
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Δεκ 2017 στις 8:45

Mr. Munch

250 Runners Eaten
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ 2015 στις 3:20

Gross

10 Worms Slurped
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Δεκ 2017 στις 11:48

Nasty

25 Worms Slurped
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Δεκ 2017 στις 4:37

Disgusting

50 Worms Slurped
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Οκτ 2015 στις 1:54

Bird Brain

10 Birds Devoured
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Δεκ 2017 στις 4:21

Predator

25 Birds Devoured
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Δεκ 2017 στις 4:13

Lord Of The Hunt

50 Birds Devoured
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Δεκ 2017 στις 3:43

Maki

25 Fish Eaten
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Δεκ 2017 στις 4:18

Sashimi

50 Fish Eaten
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ 2015 στις 3:20

Escapee

1 Dino Saved
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2015 στις 5:41

Passenger

2X Dactyl Chain
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2015 στις 5:44

Hitchhiker

3X Dactyl Chain
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2015 στις 5:44

Sky Runner

4X Dactyl Chain
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Δεκ 2017 στις 3:47

My Buddy

Found The Little Green Dude
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Δεκ 2017 στις 11:22

Trick Or Treater

Beat Medium Halloween HellrunBronzed

All Bronze Trophies

Silervado

All Silver Trophies

Goldie

All Gold Trophies

Fleet Feet

All Medium Speedruns

Dinomus Prime

All Hard Speedruns

Mega Raptor Supreme

All Insane Speedruns

Weirdo

Complete Medium Planet D

Hyper Spaz

Complete Hard Planet D

Super Freak

Complete Insane Planet D

Chosen One

Complete Insane Challenge

Omelet

1000 Eggs Saved

Frittata

2000 Eggs Saved

Easter Bunny

All Super Eggs Saved

Lizard King

500 Lizards Eaten

Iron Chef

500 Runners Eaten

Chirashi

100 Fish Eaten

Survivor

5 Dino Saved

Champion

10 Dino Saved

Legend

25 Dino Saved

Savior

50 Dino Saved

Lucky Duck

3 Second Boulder Ride

Acrobat

6 Second Boulder Ride

Ringleader

10 Second Boulder Ride

Death Dancer

10 Second Doom Surf

One Hot Minute

60 Second Doom Surf

Silver Surfer

30 Second Doom Surf

Spooktactular

Beat Hard Halloween Hellrun

Doombringer

Beat Insane Halloween Hellrun